ARBO & Veiligheid

088 - 1663000

Werken als buitenwacht

Werken als buitenwacht

Geplaatst op 20 maart 2018

Er zijn nogal wat verschillende benamingen die gebruikt worden om bewaking bij besloten ruimtes aan te geven. Zo kennen we mangatwacht, brandwacht, veiligheidswacht, luikwacht en buitenwacht enzovoort. Bij IVM wordt de benaming buitenwacht gebruikt. Maar wat is een buitenwacht nu eigenlijk en waar wordt hij voor ingezet?

Gevaar bij besloten ruimte

Werkzaamheden buitenwacht

De hoofdtaak van de buitenwacht is het uitoefenen van toezicht op de werknemers die werkzaamheden uitvoeren in een besloten ruimte. Hij moet hun veiligheid waarborgen door in de gaten te houden of er geen gevaar dreigt. Hierbij moet je denken aan het ontstaan van giftige gassen, daling van zuurstof en andere gevaarlijke omgevingsfactoren.

Tijdens een noodsituatie of een alarm, zorgt de buitenwacht dat de werknemers in de besloten ruimte gewaarschuwd worden zodat zij naar een veilige locatie kunnen gaan.

Wat zijn kenmerken van een besloten ruimte?

Onder een besloten ruimte wordt verstaan: een gesloten ruimte, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen en waar activiteiten kunnen plaatsvinden die risico’s met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Kenmerken van een besloten ruimte zijn:

  • Slecht of moeilijk toegankelijk;
  • Soms een kleine benauwde ruimte;
  • Vluchtwegen zijn vaak beperkt;
  • Weinig of geen daglicht aanwezig;
  • De natuurlijke ventilatie is vaak een groot probleem.

 

 Werken als luikwacht of mangatwacht bij IVM

Waarom is een buitenwacht noodzakelijk?

Als de besloten ruimte moet worden betreden, kunnen medewerkers voor een aantal risico’s komen te staan. Dit is afhankelijk van wat er in de besloten ruimte opgeslagen is geweest. Er kunnen vluchtige of brandbare vloeistoffen, gassen of giftige stoffen aanwezig zijn. Er moet rekening worden gehouden met brand- en ontploffingsgevaar, vergiftigingsgevaar en verstikkingsgevaar.

Een buitenwacht is er om de veiligheid voor de medewerkers in de besloten ruimte te waarborgen.

Hij let op de concentratie zuurstof in de besloten ruimte en kan met behulp van meetapparatuur vrijgekomen dampen en gassen meten. Als er gevaar dreigt, grijpt een buitenwacht in.

Ook leren werken als buitenwacht?

Je kunt begrijpen, door bovenstaande informatie, dat je als buitenwacht nogal een verantwoordelijkheid op je schouders hebt. Om goed en veilig aan de slag te kunnen gaan als buitenwacht, heeft IVM een training ontwikkeld waarbij je leert werken als buitenwacht.

Tijdens de training leer je niet alleen de theorie, maar leer je van ervaren trainers hoe je je taken als buitenwacht goed uit kunt voeren. IVM heeft een realistische oefensituatie waarin je in de praktijk het werk van de buitenwacht leert kennen en beheersen.

Aan het einde van de dag kun jij laten zien dat je een volleerd buitenwacht bent. Tijdens een realistisch praktijkscenario word beoordeeld of je klaar bent om in de praktijk aan de slag te gaan. Met een training als deze, ben jij goed voorbereid op je taak als buitenwacht!

Werken als buitenwacht of mangatwacht bij IVM

Terug